FAQs Complain Problems

प्रशासकीय भवन शिलान्यास कार्यक्रम मिति : २०७७/११/०४

Read More

बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा सभा - २०७८

Read More

अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसकाे अवसर पारेर अपांगता भएका ब्यक्तिलाई बल्याङकेट तथा फलफूल वितरण गरिएको तस्बिर.

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

जानकी गाउँपालिकाको भवन.

Read More

बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा सभा - २०७८

Read More

प्रशासकीय भवन शिलान्यास कार्यक्रम मिति : २०७७/११/०४

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

१३औ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमको तस्विर.

Read More

बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा सभा - २०७८

Read More

१०औ गाउँ सभा - २०७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको उद्घाटनको तस्विर.

Read More

१०औ गाउँ सभा - २०७८ को नीति तथा कार्यक्रम गा.पा. अध्यक्षज्युबाट प्रस्तुति गरेको तस्विर.

Read More

१०औ गाउँ सभा - २०७८ को बजेट गा.पा. उपाध्यक्षज्युबाट प्रस्तुति गरेको तस्विर.

Read More

१०औ गाउँ सभा - २०७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट गा.पा. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्युबाट संचालन गरेको तस्विर.

Read More

बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा सभा - २०७८.

Read More

बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा सभा - २०७८.

Read More

बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा सभा - २०७८.

Read More

जानकी गाउँपालिका बाँकेको कोरोना भाइरस (COVID-19) रिपोर्टिंग विवरण.

२०७६ साल असोज २,३ र ४ गते मनाइने संविधान दिवसको अडियो क्लिप.

यस जानकी गाउँपालिकाको सूचना शाखाको सकृयतामा गाउँपालिकाको अफिसियल मोबाईल एप निर्माण गरिएको छ I Android Mobile प्रयोगकर्ताहरुले Google Play Store मा गई Janakibanke Rural Municipality सर्च गरी आफ्नो मोबाईलमा Download गरी सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ I

जन प्रतिनिधि

का.बा.अध्यक्ष
bhumisaradhital09@gmail.com
९८४८०२१३६८
वडा अध्यक्ष
९८५८०३१००९

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
basurana24@gmail.com
९८५८०४३१२१
लेखा अधिकृत
mateenansari69@gmail.com
९८५८०४३१२२

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन
२) निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) मृतक र निवेदकको विचको नाता प्रमाणीत प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
४) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
५) सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा सक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
६) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१)घरकायम सिफारिस पाउ भन्ने सम्बन्धी निवेदन
२)नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३)सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४)\tस्थलगत प्रतिवेदन
५)चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र
२.चालु आ.व को तिरो तिरेको रसिद
३.लालपुर्जाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र
२.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३.जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
४.चालु आ.व सम्मको मालपोत तिरको रसिद

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र
२.विधान वा नियामवाली, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३.संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौत पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद
४.संस्था आफ्नै घरमा भए सोको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
५.चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गाको कर वा सम्पत्ति कर तिरको रसिद

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
२. म्याद नाघी आएमा रु ५०

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र
२.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३.लालपुर्जाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन
२) निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) मृतक र निवेदकको विचको नाता प्रमाणीत प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
४) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
५) सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा सक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
६) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद |

जानकारी