FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

७६/७७

आज मिति २०७७/०३/३० गते जानकी गाउँपालिका,बाँकेकाे आठाैं गाँउसभा सम्पन्न भएका केही झलकहरु.

आज मिति २०७७/०३/३० गते जानकी गाउँपालिका,बाँकेकाे अाठाैं गाँउसभा सम्पन्न भएका केही झलकहरु.

आ.व. ०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती) को अत्यन्त जरुरी सूचना !