FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७९/८० को मिति २०७९/०४/०१ गते देखि २०७९/०८/२९ गते सम्मको कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन तथा खर्चको विवरण.

७९-८० 12/19/2022 - 09:13 PDF icon IMG_0001(6)_compressed.pdf

मिति :२०७९-०५-२६ गते भुउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धी निर्णय गरियो.

७९-८० 09/12/2022 - 16:15 PDF icon 1(2)_compressed.pdf

जानकी गा.पा.को आर्थिक वर्ष २०७९.८० को वार्षिक कार्यक्रम.

७९-८० 08/26/2022 - 12:12 PDF icon २०७९.८० को वार्षिक कार्यक्रम final_compressed.pdf

जानकी गाउँपालिकाको ११ औं गाउँ सभाबाट संशोधित वार्षिक कार्यक्रम आ.व.२०७८/७९.

७८/७९ 12/02/2021 - 13:16 PDF icon CCI12012021_0002-converted-compressed.pdf

सूचना

७५/७६ 07/01/2019 - 17:08 PDF icon योजना.pdf

मिति २०७५ पौष १८ गतेको बिशेष गाउँसभाबाट पारित संसोधन सहितको योजना तथा कार्यक्रमहरु.

७५/७६ 01/06/2019 - 15:28 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf

आ.व ०७४/७५ जानकी गाउँपालिकाको योजना विवरण

७४/७५ 03/23/2018 - 18:00 PDF icon janki wada ka yojna RP.pdf