FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
जानकी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को आय-व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन. ७८/७९ भाद्र आय 09/08/2021 - 14:05 PDF icon jpg2pdf(52)-min.pdf
आ.व. २०७७/७८ साल बैशाख महिनाको खर्च फांटवारी. ७७/७८ बैसाख व्यय 06/02/2021 - 14:06 PDF icon jpg2pdf(48).pdf
जानकी गाउँपालिका,बाँकेको आ.व.२०७७/०७८ साल कार्तिक महिनाको खर्चको फांटवारी विवरण. ७७/७८ कार्तिक व्यय 12/03/2020 - 15:30 PDF icon २०७७ कार्तिक महिना.pdf
जानकी गाउँपालिका को २०७६ साल भाद्र महिनाको राजश्व आम्दानी. ७६/७७ भाद्र आय 10/15/2019 - 15:42 PDF icon IMG_0005.pdf
जानकी गाउँपालिका को २०७६ साल श्रावण महिनाको राजश्व आम्दानी. ७६/७७ श्रावण आय 10/15/2019 - 15:35 PDF icon IMG_0004.pdf
जानकी गाउँपालिकाको आ.ब. २०७६/७७ को विनियोजित आय व्यय. ७६/७७ श्रावण आय 10/04/2019 - 14:40 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको आय व्यय विवरण.pdf
२०७५/७६ जेष्ठ सम्मको आय व्यय विवरण. ७५/७६ जेठ व्यय 05/20/2019 - 11:47 PDF icon २०७५.७६ को आय व्यय विवरण.pdf
२०७५/७६ जेष्ठ सम्मको आय व्यय विवरण. ७५/७६ जेठ आय 05/20/2019 - 11:43 PDF icon २०७५.७६ को आय व्यय विवरण.pdf
२०७४/७५ असार सम्मको आय व्यय विवरण. असार व्यय 05/20/2019 - 11:40 PDF icon २०७४.७५ को आय व्यय विवरण.pdf
२०७४/७५ को आय व्यय विवरण. असार आय 05/20/2019 - 11:35 PDF icon २०७४.७५ को आय व्यय विवरण.pdf

Pages