FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
जानकी गाउँपालिका को २०७६ साल भाद्र महिनाको राजश्व आम्दानी. ७६/७७ भाद्र आय 10/15/2019 - 15:42 PDF icon IMG_0005.pdf
जानकी गाउँपालिका को २०७६ साल श्रावण महिनाको राजश्व आम्दानी. ७६/७७ श्रावण आय 10/15/2019 - 15:35 PDF icon IMG_0004.pdf
जानकी गाउँपालिकाको आ.ब. २०७६/७७ को विनियोजित आय व्यय. ७६/७७ श्रावण आय 10/04/2019 - 14:40 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको आय व्यय विवरण.pdf
२०७५/७६ जेष्ठ सम्मको आय व्यय विवरण. ७५/७६ जेठ व्यय 05/20/2019 - 11:47 PDF icon २०७५.७६ को आय व्यय विवरण.pdf
२०७५/७६ जेष्ठ सम्मको आय व्यय विवरण. ७५/७६ जेठ आय 05/20/2019 - 11:43 PDF icon २०७५.७६ को आय व्यय विवरण.pdf
२०७४/७५ असार सम्मको आय व्यय विवरण. असार व्यय 05/20/2019 - 11:40 PDF icon २०७४.७५ को आय व्यय विवरण.pdf
२०७४/७५ को आय व्यय विवरण. असार आय 05/20/2019 - 11:35 PDF icon २०७४.७५ को आय व्यय विवरण.pdf
जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा न. ६ गनापुर को आ.ब. ०७४/०७५ को बार्षिक आम्दानी विवरण. ७४/७५ असार आय 08/07/2018 - 16:17 PDF icon आम्दानी अषाढ वडा ६.१.pdf, PDF icon आम्दानी अषाढ वडा ६.२.pdf
जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा न. ५ बेलहरीको आ.ब. ०७४/०७५ को अषाढ महिनाको आम्दानी विवरण. ७४/७५ असार आय 08/07/2018 - 16:03 PDF icon आम्दानी अषाढ वडा ५.pdf
जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा न. ३ इन्द्रपुर को आ.ब. ०७४/०७५ को बार्षिक आम्दानी विवरण. ७५/७६ असार आय 08/07/2018 - 15:52 PDF icon आम्दानी वडा ३.१.pdf, PDF icon आम्दानी वडा ३.२.pdf

Pages