FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जानकी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति,२०७८. ७८/७९ 03/06/2022 - 15:12 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति,२०७८.pdf
जानकी गाउँपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका, २०७८. ७८/७९ 03/06/2022 - 14:05 PDF icon जानकी गा.पा. स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका, २०७८.pdf
जानकी गाउँपालिका बाँकेको एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८. ७८/७९ 03/04/2022 - 16:00 PDF icon जानकी गाउँपालिका बाँकेको एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf
जानकी गाउँपालिकाको ११ औं गाउँ सभाबाट संशोधित विनियोजन ऐन,२०७८. ७८/७९ 12/01/2021 - 14:29 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
जानकी गाउँपालिकाको ११ औं गाउँ सभाबाट संशोधित आर्थिक ऐन,२०७८. ७८/७९ 12/01/2021 - 13:35 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७८.pdf
जानकी शिक्षा नियमावली,२०७८ ७८/७९ 11/19/2021 - 13:06 PDF icon जानकी गाँउपालिका शिक्षा नियमावली २०७८.pdf
जानकी गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन,२०७८ ७८/७९ 11/02/2021 - 12:48 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐेन २०७८ पहिलो सशोधन.pdf
जानकी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७८ ७८/७९ 11/02/2021 - 12:46 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७८.pdf
जानकी गाउँपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७. ७७/७८ 04/13/2021 - 15:23 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
बालविवाह मुक्त अभियान संचालन निर्देशिका,२०७७. ७७/७८ 04/13/2021 - 15:22 PDF icon जानकी गाउँपालिकाकोबालबिवाह मुक्त पालिका सम्बन्धि निर्देशिका २०७७.pdf

Pages