FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जानकी गाउँपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७. ७७/७८ 04/13/2021 - 15:23 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
बालविवाह मुक्त अभियान संचालन निर्देशिका,२०७७. ७७/७८ 04/13/2021 - 15:22 PDF icon जानकी गाउँपालिकाकोबालबिवाह मुक्त पालिका सम्बन्धि निर्देशिका २०७७.pdf
बालबालिका संरक्षण कोष संचालन कार्यविधि,२०७७. ७७/७८ 04/13/2021 - 15:21 PDF icon बालबालिका संरक्षण कोष संचालन कार्यविधि.pdf
लैंङगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०७७. ७७/७८ 04/13/2021 - 15:20 PDF icon लैङगिक हिंसा कोष संचालन कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी प्रमाणिकरण विधेयक २०७६ (संशोधन). ७६/७७ 06/12/2020 - 16:04 PDF icon स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक 2076.pdf
जानकी गाउँपालिका कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम र राहत तथा उद्धार कार्य संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/08/2020 - 13:42 PDF icon जानकी गाँउपालिका राहत निर्देशिका २०७६.pdf
विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७६/७७ 11/21/2019 - 12:31 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
जानकी गाउँपालिकाको कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन कार्यान्वयन र फरफारक कार्यबिधी, २०७६. ७६/७७ 08/13/2019 - 13:49 PDF icon कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन कार्यान्वयन र फरफारक कार्यबिधी, २०७६.pdf
जानकी गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि. ७६/७७ 08/13/2019 - 13:40 PDF icon जानकी गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
जानकी गाउँपालिकाको सभा संचालन कार्यविधि. ७६/७७ 08/13/2019 - 13:38 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको सभा संचालन कार्यविधि.pdf

Pages