FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०-१२-३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 04/12/2024 - 14:00 PDF icon 1-22.pdf

मिति २०८०-१२-०६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 03/19/2024 - 18:29 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०.१२.०६.pdf

मिति २०८०-११-०९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 02/22/2024 - 11:49 PDF icon 1-9.pdf

मिति २०८०-१०-१७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 01/31/2024 - 16:36 PDF icon a.pdf

मिति २०८०-०९-१७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 01/02/2024 - 14:05 PDF icon 2080.09.17.pdf

मिति २०८०-०८-१९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 12/05/2023 - 14:43 PDF icon 1-2.pdf

मिति २०८०-०८-०६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 11/22/2023 - 15:16 PDF icon २०८०.०८.०६.pdf

मिति २०८०-०६-२९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 10/17/2023 - 11:46 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०.०६.२९.pdf

मिति २०८०-०६-२१ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 10/08/2023 - 15:27 PDF icon 1-5.pdf

मिति :२०७९-०५-२६ गते भुउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धी निर्णय गरियो.

७९-८० 09/12/2022 - 16:16 PDF icon 1(2)_compressed.pdf