FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१-०३-२१ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 07/12/2024 - 12:42 PDF icon 2.pdf

मिति २०८१-०३-०९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 07/12/2024 - 12:41 PDF icon 1-34.pdf

मिति २०८१-०२-२३ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 06/05/2024 - 15:13 PDF icon 1-31.pdf

मिति २०८१-०१-३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 05/13/2024 - 14:11 PDF icon 1-28.pdf

मिति २०८०-१२-३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 04/12/2024 - 14:00 PDF icon 1-22.pdf

मिति २०८०-१२-०६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 03/19/2024 - 18:29 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०.१२.०६.pdf

मिति २०८०-११-२० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 03/03/2024 - 14:14 PDF icon 2080.11.20.pdf

मिति २०८०-११-०९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 02/22/2024 - 11:49 PDF icon 1-9.pdf

मिति २०८०-१०-१७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 01/31/2024 - 16:36 PDF icon a.pdf

मिति २०८०-०९-१७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.

८०/८१ 01/02/2024 - 14:05 PDF icon 2080.09.17.pdf

Pages