FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
लोक बहादुर सुनार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानकी गाउँपालिका कार्यालय ito.janakimun@gmail.com ९८६६८१२२२०
महेन्द्रजंग शाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानकी गाउँपालिका कार्यालय mjshahi@gmail.com ९८५८०२४३३६
हरि बहादुर खत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानकी गाउँपालिका कार्यालय info@janakimunbanke.gov.np ९८५८०४३१२१
रामबहादुर के.सी. लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ramkc2030@gmail.com ९८४८३७४७४०
दिनेश सिंह ठाकुर लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन thakurdinesh088@gmail.com ९८४८०९४७७०
गिर बहादुर गुरुङ ज.स्वा.अ. सवास्थ्य शाखा ९८४८०२७०८८
खगेन्द्रबहादुर मल्ल शाखा अधिकृत शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा khagendramalla2026@gmail.com ९८६८०८७२४३
संजय कुमार कर्ण शाखा अधिकृत शिक्षा, युवातथा खेलकुद शाखा karnasanjay17@gmail.com ९८४८७२८०५१
भलाराम पंगाली शाखा अधिकृत प्रशासन bpbhola7@gmail.com 9858037591
प्रकाश गौतम सि.अ.हे.व.अधिकृत सवास्थ्य शाखा pragtm11@gmail.com ९८४८०३५२६१
जयमल तिरुवा लेखापाल आर्थिक प्रशासन jaymaltiruwa@gmail.com ९८६८८६७५३२
मुनिर अहमद खाँ स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८५८०२५४६५
निसार अहमद दर्जी इन्जिनियर प्राविधिक nssafal370@gmail.com ९८५८०२४५४६
अमर राज आचार्य प्रा.स. कृषि शाखा ९८४८०७०८५१
तिलक प्रसाद आचार्य अधिकृत छैटौ(भेटनरी) पशु शाखा acharyatp2070@gmail.com ९७४८०१०३५७
तारा सिंह महिला विकास निरीक्षक महिला तथा बालबालिका ९८४८२२१७६१
नरेन्द्र बुढामगर ना.सु सामाजिक विकास शाखा narendrabudhamagar008@gmail.com ९८४९६४५००८
खडक ब. बस्नेत प्रा.स. कृषि विकास शाखा khadakbb123@gmail.com ९८४१५५७०३३
भेषू थानी खा.पा.स.टे.(सहायक स्तर पाँचौ) खानेपानी तथा सरसफाई शाखा bheshuthani@gmail.com ९८६२६८९५०३
सुरेश बोहरा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन sureshbohara455@gmail.com ९८२४५४९०७४
शिला खडका स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका ९८४८०४५७३३
शारदा सिंह स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका ९८४८०२०८२०
मित्र लाल पौडेल खरिदार जानकी गाउँपालिका कार्यालय ९८४८१४४६९१
बलमता खड्का अ.न.मी. स्वास्थ्य शाखा ९८६८९२२४९१
कृष्ण प्रसाद उपाध्याय खरिदार योजना acharyakrishna8080@gmail.com ९८५८०२६३१३
दिल ब. बस्याल सव इन्जिनियर प्राविधिक ९८४८०२१०१२
लक्ष्मण विश्वकर्मा सुपरीवेक्षक shripali.laxman@gmail.com ९८४८०९५८६६
पतिराम अहिर कार्यालय सहयोगी