FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राम निवास यादव अध्यक्ष जानकी गाउँपालिका janakirm.banke@gmail.com ९८५८०२७०४०
भुमिसरा धिताल का.बा.अध्यक्ष जानकी गाउँपालिका bhumisaradhital09@gmail.com ९८४८०२१३६८
विन्देश्वरी वर्मा (कुर्मी) वडा अध्यक्ष ३ नं वडा कार्यालय ९८४८१४६१७८
बिश्राम वर्मा वडा अध्यक्ष ४ नं वडा कार्यालय ९८०४५०५५८४
रमेश कुमार वर्मा वडा अध्यक्ष ५ नं वडा कार्यालय ९८५८०६५२६५
सुरेश अहिर वडा अध्यक्ष ६ नं वडा कार्यालय ९८४८०५६९४४
राज कुमार धोबी कार्यपालिका सदस्य जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका ९८४८०६०५४९
धर्मा थापा कार्यपालिका सदस्य जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका ९८१२४०६६३२
टिकाराम सुनार कार्यपालिका सदस्य जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका ९८१२५२१३५९
बिपती सुनार कार्यपालिका सदस्य जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका ९८००५१९६८२
रजनी शर्मा कार्यपालिका सदस्य जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका ९८६६७१४१३६
जलबर्षा हरिजन कार्यपालिका सदस्य जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका ९८१४५५४४१८
जयराम काँदु वडा सदस्य जानकी गाउँपालिका २ नं. वडा ९८०४५८५१९७
कानी चमार दलित महिला सदस्य जानकी गाउँपालिका २ नं. वडा ९८१२४९१७४६
राम किशुन वढही वडा सदस्य जानकी गाउँपालिका ३ नं. वडा ९८१५५२६२२२
मोहन गडरिया वडा सदस्य जानकी गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८००५२६८१६
सहदत्त अली बागवान वडा सदस्य जानकी गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८१२४००२३०
धर्मा थापा महिला सदस्य जानकी गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८१२४०६६३२
विपती सुनार दलित महिला सदस्य जानकी गाउँपालिका ४ नं. वडा ९८००५१९६८२
कुले राज वर्मा वडा सदस्य जानकी गाउँपालिका ५ नं. वडा ९८१५५२४३६३
जानकी काँदु महिला सदस्य जानकी गाउँपालिका ५ नं. वडा ९८१६५९९६९३
माया देवी हरिजन दलित महिला सदस्य जानकी गाउँपालिका ५ नं. वडा ९८१५५८४७५९
राम नरेश मौर्य वडा सदस्य जानकी गाउँपालिका ६ नं. वडा ९८४८०५२५८३
राम प्रघट अहिर वडा सदस्य जानकी गाउँपालिका ६ नं. वडा ९८१४५४५०४५