FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति :२०७९-०५-२६ गते भुउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धी निर्णय गरियो. ७९-८० 09/12/2022 - 16:16 PDF icon 1(2)_compressed.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा. ७८/७९ 01/18/2022 - 10:50
जानकी गाउँपालिकाको ११ औं गाउँ सभाबाट संशोधित वार्षिक कार्यक्रम आ.व.२०७८/७९. ७८/७९ 12/01/2021 - 16:48 PDF icon CCI12012021_0002-converted-compressed.pdf
साझेदारीमा कार्यक्रमको कार्य क्षेत्रगत शर्त (TOR). ७७/७८ 03/05/2021 - 15:48 PDF icon jpg2pdf(34).pdf
आ.व.२०७६.७७ को राहत वितरण तथा क्वारेन्टाइन,आइसोलेसन संचालन कार्यमा खर्च विवरण. ७७/७८ 09/17/2020 - 13:32 PDF icon आ.व.२०७६.७७ को राहत वितरण तथा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन संचालन कार्यमा खर्च विवरण.pdf, PDF icon राहात वितरण संख्या.pdf, PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं - २.pdf, PDF icon वडा नं - ३.pdf, PDF icon वडा-नं-४.pdf, PDF icon वडा-नं-५.pdf, PDF icon वडा नं -६.pdf
आ.ब ०७६/७७ मा सूचिकृत भएका संघ / संस्था फर्मको नामावली. ७६/७७ 09/23/2019 - 14:15 PDF icon IMG_0004.pdf
आ.ब ०७५/७६ मा सूचिकृत भएका संघ / संस्था फर्मको नामावली. ७५/७६ 07/03/2019 - 14:44 PDF icon सूचिकृत नामावली.pdf