FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

७७/७८

आज मिति २०७८-०२-२८ गते सम्मको जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा अनुसारको नयाँ केश,एनटिजेन परिक्षणको रिपोर्ट,सकृय संक्रमीत तथा संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका विरामीहरुको विवरण.

आज मिति २०७८-०२-२७ गते सम्मको जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा अनुसारको नयाँ केश,एनटिजेन परिक्षणको रिपोर्ट,सकृय संक्रमीत तथा संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका विरामीहरुको विवरण.

सूचना I सूचना II सूचना III