FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद फोन नं इमेल शाखा / इकाई

छब्बन खाँ

अध्यक्ष

गा.पा.

रामप्यारी यादव

उपाध्यक्ष

गा.पा.

मो.रजा राई

वडा अध्यक्ष

९८५८०३१००९ १ नं वडा कार्यालय

चन्द्रीका प्रसाद गुप्ता

वडा अध्यक्ष

९८६८१६०६१९ २ नं वडा कार्यालय

राज कुमार वर्मा

वडा अध्यक्ष

३ नं वडा कार्यालय

रमेश कुमार वर्मा

वडा अध्यक्ष

४ नं वडा कार्यालय

टिकानाथ यादव

वडा अध्यक्ष

९८६८०७५२५८ ५ नं वडा कार्यालय

जगदिश प्र. हरिजन

वडा अध्यक्ष

६ नं वडा कार्यालय