FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जानकी गाउँपालिका,बाँकेको आ.व.२०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवम बजेट बक्तव्य.

८०/८१ 08/27/2023 - 16:32 PDF icon 1 (7)_compressed.pdf

जानकी गाउँपालिका,बाँकेको आ.व.२०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.

८०/८१ 08/27/2023 - 16:30 PDF icon 1-4_compressed.pdf

आ.व.२०७९/८० को मिति २०७९/०४/०१ गते देखि २०७९/०८/२९ गते सम्मको कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन तथा खर्चको विवरण.

७९-८० 12/19/2022 - 09:11 PDF icon IMG_0001(6)_compressed.pdf

जानकी गा.पा.को आर्थिक वर्ष २०७९.८० को वार्षिक कार्यक्रम.

७९-८० 08/26/2022 - 12:12 PDF icon २०७९.८० को वार्षिक कार्यक्रम final_compressed.pdf

जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बक्तव्य.

७९-८० 08/22/2022 - 16:59 PDF icon जानकी गाउँपालिका सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७९.०८० को बजेट बक्तव्य.pdf

जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम.

७९-८० 08/22/2022 - 16:58 PDF icon जानकी गाउँपालिका सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७९.०८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७९/८० को बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा.

७८/७९ 06/17/2022 - 20:15 PDF icon CamScanner 06-19-2022 19.41.pdf

जानकी गाउँपालिकाको ११ औं गाउँ सभाबाट संशोधित वार्षिक कार्यक्रम आ.व.२०७८/७९.

७८/७९ 12/02/2021 - 12:10 PDF icon CCI12012021_0002-converted-compressed.pdf

जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८

७८/७९ 07/19/2021 - 11:31 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन- २०७८.pdf

बजेट तथा योजना तर्जुमा कार्ययोजना सम्बन्धी सूचना.

७७/७८ 06/17/2021 - 13:50 PDF icon jpg2pdf(51).pdf

Pages