FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आज मिति २०७७/०३/१० गते जानकी गाउँपालिकाको गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री भुमिसरा धितालज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्य का केही झलकहरु.

७६/७७ 06/24/2020 - 15:59

यहि मिति २०७७/०३/०८ गते जानकी गाउँपालिका द्वारा प्रस्तुत गरिएको आ.व.२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमका केही झलकहरु.

७६/७७ 06/22/2020 - 18:20

जानकी गाउँपालिकाको आ.ब. २०७६/७७ को विनियोजित आय व्यय.

७६/७७ 10/04/2019 - 14:37 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको आय व्यय विवरण.pdf

जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं १ देखि ६ सम्मको आ.व. २०७६/७७ को वडाका योजना तथा बजेट.

७६/७७ 10/04/2019 - 14:23 PDF icon ०७६ वडाको योजना.pdf

जानकी गाउँपालिकाको वडा नं ६ को बजेट तथा योजना विवरण.

७५/७६ 02/18/2019 - 20:05 PDF icon वडा ६ बजेट.pdf

जानकी गाउँपालिकाको वडा नं ५ को बजेट तथा योजना विवरण.

७५/७६ 02/18/2019 - 20:04 PDF icon वडा ५ बजेट.pdf

जानकी गाउँपालिकाको वडा नं ४ को बजेट तथा योजना विवरण.

७५/७६ 02/18/2019 - 20:03 PDF icon वडा ४ बजेट.pdf

जानकी गाउँपालिकाको वडा नं ३ को बजेट तथा योजना विवरण.

७५/७६ 02/18/2019 - 20:02 PDF icon वडा ३ बजेट.pdf

जानकी गाउँपालिकाको वडा नं २ को बजेट तथा योजना विवरण.

७५/७६ 02/18/2019 - 20:02 PDF icon वडा २ बजेट.pdf

जानकी गाउँपालिकाको वडा नं १ को बजेट तथा योजना विवरण.

७५/७६ 02/18/2019 - 20:01 PDF icon वडा १ बजेट.pdf

Pages