FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व.०७९/०८० को स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सम्बन्धी मुख्य सुचकहरूको मुल्याङकनको आधारमा बाके जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरु मध्ये जानकी गाउँपालिका प्रथम स्थान हासिल गरेकोमा बधाई तथा धन्यवाद.

आर्थिक वर्ष: