FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकी गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयको २०७५ बैशाख देखि २०७५ चैत्र मसान्त सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: