FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिति २०७५ जेठ २३ गते जानकी गाउँपालिका वडा नं ४ को कार्यालय खजुराखुर्द को सहयोगमा र खजुराखुर्द उपस्वास्थ्य चौकी को सहयोगमा ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि आँखा र कान जांच तथा उपचार शिविर.

आर्थिक वर्ष: