FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिति २०८०-१०-२७ र २८ गते क्रमशः जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाको आयोजनामा मिति वडा नं. २ बेलभार र वडा नं.३ इन्द्रपुरमा अपाङ्गता भएका ब्याक्तिहरुका लागि अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण तथा नविकरण घुम्ती शिविर संचालनका तस्बिरहरु.

आर्थिक वर्ष: