FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०८० चैत्र १ गते देखि जानकी गाउँपालिका,मानपुर बाँके अन्तर्गतम पालिका स्तरीय आधारभूत तह कक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) शुरु भएको र सो को पालिकाबाट अनुगमन भएका तस्बिरहरु.

आर्थिक वर्ष: