FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०८१/०१/२२ गते जानकी गाउँपालिका,बाँकेको आयोजनामा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन (LISA) तथा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) सम्बन्धी अभिमुखीकरण,समिक्षा तथा स्व-मूल्याङ्कन कार्यशालाको समापन कार्यक्रमका केहि तस्बिरहरु.

आर्थिक वर्ष: