FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना तथा परियोजना

आ.व.२०७९/८० को मिति २०७९/०४/०१ गते देखि २०७९/०८/२९ गते सम्मको कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन तथा खर्चको विवरण.

दस्तावेज: 

मिति :२०७९-०५-२६ गते भुउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धी निर्णय गरियो.

दस्तावेज: 

जानकी गा.पा.को आर्थिक वर्ष २०७९.८० को वार्षिक कार्यक्रम.