FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.(सूचना प्रकाशित मिति : २०८१/०१/३१ गते).

मिति २०८१-०१-१८ गते दैनिक नेपालगन्ज राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सेनीटरी प्याडको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.

बोलपत्र आह्वानको सुचना.(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/१२/२८ गते).