FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७७/०२/१९ गते बाँके जिल्लाको सबै स्थानीयतहमा संचालनमा रहेका क्वारेन्टाइन र त्यहाँ रहेका ब्यक्तीहरुको संख्या (लिंग अनुसार). स्रोत : जिल्ला संकट ब्यवस्थापन केन्द्र(DEOC),बाँके

आर्थिक वर्ष: