FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७८ असोज १९ गते मिलाप को आयोजना र जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं.१ साईगाउँ र वडा नं.२ बेलभारको समन्वयमा कोरोना-१९ बाट प्रभावित भएका अपाङ्गता व्यक्ति तथा परिवारलाई खाद्य सामाग्री वितरण कार्यक्रमका केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: