FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७९/०५/२४ गते जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखा, बाँकेको आयोजनामा वडा नं. १ देखि ६ सम्मका स्वास्थ्य चौकीहरुको २ दिने वार्षिक समिक्षा गोष्ठीका केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: