FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकी गाउँपालिकाको अन्तर्गत गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA) को आयोजनामा प्राविधिक सिप विकास तालिम झोला तालिम (४५ दिने) तथा बेसिक कटाई सिलाई तालिम(तिन महिना) उद्घाटन कार्यक्रमका केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: