FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA) अन्तर्गत जानकी गा.पा.बाँकेको आयोजनामा वडा नं. २,३ मा सहभागितामुलक ग्रामिण लेखाजोखा (PRA) कार्यक्रमका केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: