FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकी गा.पा अन्तर्गत वडा नं.१ देखी ६ सम्मका गाई भैसी पालक कृषकहरूलाइ पशु सेवा शाखाबाट प्रति वडा ५ जना कृषकलाई वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूकाे राेहबरमा ५० प्रतिशत अनुदानमा घासकाटने हाते चारा मेसीन हस्तान्तरण गरिएका केहि तस्बिरहरु.

आर्थिक वर्ष: