FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७८-१०-१९ गते जानकी गा.पा. अन्तर्गत वडा नं.१ देखि ६ सम्म का विभिन्न विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुलाई moderna खोप लगाइएको कार्यक्रमका केही झलक हरु.

आर्थिक वर्ष: