FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिलाप बाँकेको आयोजना तथा जानकी गाउँपालिकाको समन्वयमा जानकी गा.पा.अन्तर्गत वडा नं. ५ को बकसपुर गाउँका आगलागी बाट प्रभावित परिवारहरुलाई घर छाउनको लागि जस्तापाता बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री र परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सामाग्री वितरण.

आर्थिक वर्ष: