FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकी गाउँपालिका,बाँके अन्तर्गत शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(IEMIS) सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमका दृश्यहरु.

आर्थिक वर्ष: