FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यहि मिति २०७६ भाद्र १५ गते जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत सबै शाखा (शिक्षा,कृषि,पशु,पूर्वाधार,स्वास्थ्य,लेखा,रोजगार) को आ.ब २०७५/७६ को समिक्षा बैठक का केही तस्वीरहरु.

आर्थिक वर्ष: