FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यहि मिति २०७६-११-२९ गते बाट जानकी गाउँपालिका,बाँके अन्तर्गत सबै विद्यालयहरुको आधारभूत तह अन्तिम परीक्षा (कक्षा ८) को परीक्षा सम्पन्न तथा अनुगमन का केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: