FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत २५ बेडको क्वारेन्टइन स्थापना भएको उक्त क्वारेन्टइनका लागि कम्बल २५ थान, म्याट पीफाम २५ थान, झुल २५ थान, वाल्टी र जग ५/५ थान र सावुन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गनापुर उपशाखा मार्फत जानकी गा.पा. लाई वितरण गरिएका केही तस्विरहरु.

आर्थिक वर्ष: