FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७७/०३/१० गते जानकी गाउँपालिकाको गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री भुमिसरा धितालज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्य का केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: