FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७७ कार्तिक २३ गते जानकी गाउँपालिका,बाँकेका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,सामाजिक बिकास संयोजकद्वारा सयुक्त रुपमा २२ जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई पालिका स्तरीय डिजिटल अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएका केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: