FAQs Complain Problems

जानकी गाउँपालिकाको अन्तर्गत गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA) को आयोजनामा प्राविधिक सिप विकास तालिम मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती तालिमका केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: