FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७८-०१-३१ गते सम्मको जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा अनुसारको नयाँ केश,सकृय संक्रमीत तथा संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका विरामीहरुको विवरण.

आर्थिक वर्ष: