FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७८-०३-०४ गते सम्मको जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा अनुसारको नयाँ केश,एनटिजेन परिक्षणको रिपोर्ट,सकृय संक्रमीत तथा संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका विरामीहरुको विवरण.

आर्थिक वर्ष: