FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७८-०३-०७ गते जानकी गा.पा. द्वारा कृषि पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत बागवान तरकारी पकेट संचालन समितीको संयोजक अब्दुल रफिक वागवानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गा.पा.अध्यक्षज्यु तथा प्र.प्र.अधिकृतज्युबाट ट्रेकटर हस्तान्तरण कार्यक्रमका केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: