FAQs Complain Problems

जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA) अन्तर्गत जानकी गा.पा.बाँकेको आयोजनामा वडा नं. २,३ मा सहभागितामुलक ग्रामिण लेखाजोखा (PRA) कार्यक्रमका केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: