FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७८ पौष १९ गते जानकी गा.पा.अन्तर्गत वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापन शाखाको आयोजनामा वडा नं.१ मा अति गरिब,वृद्ध,अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई न्यानो कम्बल वितरण गर्न हस्तान्तरण गरिएको केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: