FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७८ पुष २१ गते जानकी गा.पा.अन्तर्गत वडा नं. ४ खजुरा खुर्दलाई मिलाप(MILAP) संस्थाको आर्थिक सहयोगमा कोभिड-१९ को पुर्व तयारीको लागि स्वास्थ्य सामाग्री(हेन्ड सेनिटाईजर मेसिन) हस्तान्तरण गरिएको केही झलकहरु.

आर्थिक वर्ष: