FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९-०५-२३ गते अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना.

७९-८० 09/08/2022 - 08:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.

७८/७९ 06/09/2022 - 12:55

ल्यापटप,प्रिन्टर तथा ई-हाजिरी उपकरण खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना.

७८/७९ 05/09/2022 - 11:31

मिति २०७८-०९-२१ गते हिमालयन टाईमस राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित १५ शैया अस्पतालको प्राविधिक प्रस्तावको नतिजा सम्बन्धि सूचना.

७८/७९ 01/05/2022 - 12:18

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना.

७८/७९ 12/16/2021 - 12:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.

७८/७९ 12/15/2021 - 14:22 PDF icon 5x15 janaki for mangsir 29.pdf

मिति २०७८-०८-१७ गते अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना.

७८/७९ 12/03/2021 - 08:55

मिति २०७८-०८-१३ गते अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना.

७८/७९ 11/30/2021 - 15:56

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

७८/७९ 11/04/2021 - 10:49

मिति २०७८-०७-१६ गते अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना.

७८/७९ 11/02/2021 - 10:47

Pages