FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खरिद सम्बन्धी सूचना.

७७/७८ 05/24/2021 - 11:34

खरिद सम्बन्धी सूचना.

७७/७८ 05/24/2021 - 11:33

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकाे.

७७/७८ 05/03/2021 - 11:38 PDF icon jpg2pdf(37).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.

७७/७८ 01/12/2021 - 13:08 PDF icon 4x15cc_Janaki Rural Municipality.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/५/२६)

७७/७८ 09/13/2020 - 14:26 PDF icon received_1567132876783140.pdf

गाडी खरीद सम्बन्धी प्रस्तावना.

७६/७७ 02/12/2020 - 12:06 PDF icon Vehicel Proposal Document.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना.

७५/७६ 06/07/2019 - 13:21 PDF icon tender.pdf

आ.ब ०७५/०७६ को निर्माण सम्बन्धी टेन्डरको सूचना.

७५/७६ 01/25/2019 - 14:09 PDF icon tender notice 2075-10-11.pdf

जानकी गा.पा. को विभिन्न निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान को सूचना.

७५/७६ 12/10/2018 - 19:18 PDF icon निर्माण टेन्डर.pdf

मिति २०७५-०२-०९ गते प्रकाशित ठेक्का नं 18/janaki/NCB/Road/074/075 को संसोधन सम्बन्धमा सुचना.

७४/७५ 06/05/2018 - 14:53 PDF icon BID ADDENDUM DOCUMENT.pdf

Pages